中文
Українська
Türkçe
Svenska
Српски
Shqip
Slovenščina
Slovenčina
Русский
Română
Português
Polski
Norsk (bokmål / riksmål)
Nederlands
Myanmasa
Latviešu
Lietuvių
한국어
ქართული
日本語
Italiano
Íslenska
Bahasa Indonesia
Հայերեն
Magyar
Hrvatski
Galego
Gaeilge
Français
Suomi
فارسی
Euskara
Eesti
Español
English
Ελληνικά
Deutsch
Dansk
Cymraeg
Česky
Català
Bosanski
Български
Беларуская
العربية
APRICOTSNe qij në datën e parë

BEHIND THE OBSCENE

PYETJE UNIVERSITETI kajsi

A doni të mësoni rreth seksit për të shijuar më shumë në shtrat?

6%
Unë tashmë di gjithçka që kam nevojë për të shijuar "plotësisht".
26%
Më pëlqen të dokumentoj veten, qoftë me libra, filma apo me njerëz.
65%
Më pëlqen të mësoj por preferoj ta bëj duke ushtruar, duke dhënë njohuri dhe duke e marrë atë.
4%
Më shumë se të mësuarit më pëlqen të mësoj.
Ju faleminderit për votën tuaj
Shiko më shumë sondazhe
Çfarë do të argumentojnë miqtë tuaj?
Regjistrohu për newsletter